Por un Pacto de San Sebastián del siglo XXI XXI. mendeko Donostiako Itunaren alde

Con el objetivo de impulsar la reflexión hausnartzen. ¿Qué República?  Os presentamos este artículo publicado en Sin Permiso. https://www.sinpermiso.info/textos/14-de-abril-de-2021-por-un-pacto-de-san-sebastian-del-siglo-xxi

(El texto más abajo en castellano)

1931ko apirilaren 14an Bigarren Errepublika aldarrikatu zen, Estatuko herriek demokratizazio-prozesu bati ekiteko eta klase herrikoiak bizitza zibilean eta politikoan erabat sartzeko borondatea erakutsi zuten udal-hauteskundeen ondoren, aldaketa sozialak sustatzeko. Sufragioaren benetako unibertsalizazioa, nazio aniztasunaren aitorpenaren hasiera edo, bere mugak gorabehera, gerren arteko konstituzionalismoa eragin zuen Karta Magna dira, besteak beste, Donostiako Itunak lagundu zuen aldi berriko elementurik aipagarrienak.

Donostiako Ituna erregimen monarkikoaren eta diktaduraren aurka zeuden indar errepublikar gehienen agenda bateratua izan zen. Prozesuan ezkerreko zati bat, erakunde sozialak eta sindikatuak batuta, erregimen elitistaren aurka, erabat desorekatua eta aldarrikapen nazional eta sozial guztien etsaia. Aliantza hori bloke sozial eta politiko bat ezartzea lortu zuen. Bloke horrek, preso politiko eta iheslarien eskubide zibilak aldarrikatzen zituen, eta aldi berean, erreforma-programa bat eskaintzen zuen, besteak beste, Estatu espainiarreko gai nazionalaren irekierak eta konponbideak jasotzen zituena. Horrela, erregimenaren krisi ekonomiko eta politikoak norabide iberikoaren aldaketa espero zuen, kapitalismoaren eta monarkiaren autoritarismoaren hondoratzearen ordez. Gure ustez, Donostiako itun berri batek aurrekotik harago joan beharko luke, eta krisiaren eta Estatuaren autoritarismoaren aurkako programa sozial bat eskaini beharko luke.

Agenda errepublikar eta herrikoi berri baterantz

Bigarren Errepublika aldarrikatu zenetik 90 urte igaro dira eta uste dugu merezi duela une honetako krisi handien aurrean diagnostikoak partekatzen dituzten hainbat sektore sozial eta politikoen batasun borondate hori berreraikitzea. Krisi klimatikoa, zentralismoaren krisia eta krisi ekonomiko eta sozialak agerian uzten dute gainbehera moral argiko erregimen eta Estatu baten aurrean gaudela. Monarkiaren iruzur fiskalak eta errege emerituaren ihesak maila sakonagoan erakusten dute erregimenaren ahulezia. Duela hamar urte alderdi bitasunaren gainbehera hasi zen, PP eta PSOEren ustelkeriak leherrarazi zuena, baina orain Estatu buruzagitzaren iruzurrek oligarkiaren ustelkeria kontzentratzen dute.

Hala ere, gaur egun ez dago erregimenaren gainbeherari aurre egitea ahalbidetzen duen aliantzarik, nahiz eta ildo horretan etorkizun handiko saiakerak egon. Hala ere, zentrotik eta aldirietatik erregimenaren aurka dauden indar guztiak batu behar dira. Aliantza horrek, indar politiko guztiak integratzeaz gain, alderdi sozialek eta sindikalek bat egitea eskatzen du, herri-indarra izateko. Zentzu horretan, autogobernu osorako eta autodeterminazio osorako desio guztiak barne hartzen ditu; hasi nazio periferikoetatik eta hustutako Espainiaraino. Amnistia, autodeterminazioa, oinarrizko errenta eta Green New Deal bat, trantsizio ekosozial eta feminista bat bezala pentsatua, hazkunde ekonomikoaren fetitxismoarekin bateraezina, bloke errepublikar batentzako estrategia bat eraiki beharko lukeen borrokarako agenda komun baterako ardatzetako batzuk dira. Kontua da sektore eta mugimendu desberdinen artean partekatutako estrategia bat eraikitzea, borroka ekologistak, feministak, nazionalak eta sozialak beste aukera batean uztartzeko.

Estrategia konfederalista eta demokratikoa

Zentralismoak alderdi ekonomikoak, politikoak, kulturalak eta ekologikoak ditu, eta horregatik da arazo Espainiako biztanle guztientzat. Zentralismoa bidegabekeria da nazio periferikoentzat, lurralde “hustuentzat” eta autogobernu handiagoa nahi duten udalerrientzat. Zentralismoa hain da problematikoa, boterearen eta aberastasunaren metaketan datzalako, jendeari bere zereginei buruz modu subiranoan erabakitzea eragozten diona. Politikaren judizializazioak eta Estatuaren autoritarismoak egitura zentralista hori areagotu besterik ez dute egin. Horregatik, Donostiako Itun berri batek zentralismoaren alternatiba oso bat izan behar du. Horrek esan nahi du herritarrek parte hartzeko duten eskubidea erreferendum eta herri-ekimen legegileen bidez jorratu behar dela, bai eta kargu politikoen kontrola eta errebokazioa ere. Botere judiziala demokratizatzeko proposamena egiteaz gain, botere judiziala hautatzeko sistemaren erreforma planteatuko duena, botere hori herri-kontrol orotatik isolatutako botere bihur ez dadin eta prozesu politikoan esku hartzeko bokazio etengabea izan dezan. Erabakitzeko eskubideari edo Estatuko etxebizitza-lege bati buruzko erreferenduma dira herritarren borondateei ahotsa emateko adibideetako batzuk, gure herrien arteko itun berri bat posible egiteko. Estatuaren egitura aldatu eta gizartearen eraldaketa ahalbidetuko duen itun demokratikoa. Hau da, eskubide eta askatasun guztiak aitortuko dituen formulazio konfederal eta demokratiko baterantz.

Gainera, ezinbestekoa da ordezkaritza-sistema kapitalistaren parte-hartze politikoaren logikak gainditzea eta parte-hartze hori hauteskunde-partaidetzara edo, are gehiago, erreferendum zehatzetara ez murriztea. Herritarrek beren eguneroko erabaki soziopolitikoak hartzen aktiboki parte hartzeko aukera izan behar dute, eta errepublika hitza letra guztiekin praktikan jarri behar dute, gauza publiko gisa.

Kontratu sozial berri bat COVIDen krisiaren aurka

Krisi ekonomiko bortitza hasi eta urtebetera – Munduko PIB 4,9% beherakadarekin, garapen bidean dauden herrialdeetako 250 milioi pertsona pobrezia-arriskuan eroriz, eta AEBetako 651 milioidunek ondare garbia 30% handitu dute –, agerian geratu da gure sozietateek, ezagutzen ditugun moduan, ezingo dutela existitzen jarraitu baldintza kapitalistetan. Beharrezkoa da gizarte-hondoratze sistemiko horri aurre egitea, desberdintasuna, merkaturatzea eta arlo publiko guztiaren azpifinantzaketa eragiten ari baita. Eta pandemia, bere gogortasun guztiarekin, aitzakia bat izan da gutxi batzuentzat, gehiengoak, eta batez ere emakume langileak, desjabetzearen bidez gehiago metatzeko. Ongizate Estatuaren desegite neoliberalaren prozesuak funtzio publikoak estaltzen dituen erreprodukzio sozialaren alderdi asko pribatizatu nahi ditu. Krisi berri honetan estatuko zaintza-zerbitzuen hornidura murrizten bada, are gehiago behartuko dira emakumeak adineko pertsonez, txikiez eta gaixoez arduratzera, etxekotasuna eta pobreziaren feminizazioa indartuz.

Egoera oso larria da Estatu espainiarrean, pandemiaren aurretik ere bagenuen oligarkiaren boterea handitu egin zela. 2019an, krisi ekonomikoa hasi zenean, 11.000 milioik koipeztatu zuten estamentu pribilegiatu hori; izan ere, estamentu horretako 23 pertsona aberatsenek 16 handitu zituzten aberastasunak, lehen berrogeialdian soilik, Forbes aldizkariaren arabera.

Aberastasunaren azken urteotako kontzentrazio ikusgarria kontrajartzen da bizitzaren kostuaren garestitzearekin eta, zehazki, etxebizitzaren alokairuaren garestitzearekin. Beraz, etxebizitzarako eskubidea bermatzeko, gutxienekoen programa bat behar da, besteak beste, alokairuak arautzeko Estatuko lege bat. Eskubideak bermatu behar dira, eta, aldi berean, zerga-bilketan pentsatu behar da, modu politikoan eta, batez ere, errepublikanoan. Hau da, aberastasun handien tributazioan pentsatuz, lurralde, familia eta enpresa jakin batzuek sustatzen duten iruzur fiskalarekin amaitzea. Ogasuneko Teknikarien sindikatuak dagoeneko salatu du 76 murriztu dela iruzur fiskalaren delituen ikerketa; izan ere, finantza krimena 91.600 milioi euroko lapurreta da altxor osoarentzat eta 31.800 milioi eurokoa Gizarte Segurantzarentzat.

Errepublikaren politika bat da bloke politiko eta sozial bat eraikitzea familia handiei zerga-iruzurra ordainarazteko; monarkiatik hasi eta IBEX35eraino. Inor ezin da besteen gainetik egon. “Erregetzak errealitateari amore eman behar dio”, esan zuen Sanchez Guerrak berak.

Donostiako Itun berri batek, beraz, erregimenarekin haustea nahi duten indar sozial eta politiko aktiboen parte-hartze aktiboa eskatzen du, zentzu demokratiko eta herrikoian. Hori dela eta, hurrengo aldizkariek adierazpen hau sustatzen dugu, herri-klase guztiei protagonismoa emango dien aldaketarako itun estrategiko berri bat formulatzeko.

El 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República, después de unas elecciones municipales que demostraron la voluntad de los pueblos del Estado de iniciar un proceso de democratización estatal y de incorporación plena de las clases populares a la vida civil y política para promover cambios sociales. La verdadera universalización del sufragio, el inicio del reconocimiento de la plurinacionalidad o una Carta Magna que, a pesar de sus limitaciones, inspiró el constitucionalismo de entreguerras, son algunos de los elementos más destacados del nuevo período abierto al que contribuyó el Pacto de San Sebastián como precedente importante.

El Pacto de San Sebastián supuso una agenda común de la mayoría de las fuerzas republicanas que se oponían al régimen monárquico y a la dictadura, uniendo en el proceso a una parte de las izquierdas, organizaciones sociales y sindicatos en la oposición a un régimen elitista, profundamente desigual y enemigo de todas las reivindicaciones nacionales y sociales. En esta alianza se consiguió establecer un bloque social y político que, a la vez que reivindicaba los derechos civiles de los presos políticos y exiliados, ofrecía un programa de reformas que entre otras cosas incluían aperturas y soluciones a la cuestión nacional en el Estado español. De esta manera, la crisis económica y política del régimen se encontraba con la esperanza de un cambio de rumbo ibérico alternativo al hundimiento del capitalismo y del autoritarismo de la monarquía. Creemos, sin embargo, que un nuevo pacto de San Sebastián tendría que ir más allá del precedente y ofrecer un programa social contra la crisis y contra el autoritarismo del Estado.

Hacia una nueva agenda republicana y popular

Por este motivo, a 90 años de la proclamación de la Segunda República, vale la pena retomar esta voluntad de aliar distintos sectores sociales y políticos que comparten diagnósticos frente a las grandes crisis del momento. La crisis climática, la crisis del centralismo, la crisis económica y social, son algunos de los vértices de un régimen y de una forma de Estado en claro declive moral. El fraude fiscal de la monarquía y la fuga del rey emérito exponen a un nivel más profundo la debilidad del régimen. Si hace diez años comenzó el derrumbe del bipartidismo, que la corrupción del PP y del PSOE hizo estallar, ahora los fraudes de la misma jefatura de Estado concentran la corrupción del conjunto de la oligarquía.

Aun así, ahora mismo no hay una alianza que permita hacer frente a la decadencia del régimen a pesar de que haya tentativas prometedoras en este sentido. Sin embargo, hace falta aunar al conjunto de las fuerzas que desde el centro y desde las periferias se oponen al régimen. Esta alianza además de integrar al conjunto de fuerzas políticas requiere, para tener una fuerza popular, de una confluencia en términos sociales y sindicales. Incluyendo en este sentido todos los deseos de pleno autogobierno y de plena autodeterminación; desde las naciones periféricas hasta la España vaciada. Amnistía, autodeterminación, renta básica y un Green New Deal, pensado como una transición ecosocial y feminista, incompatible con el fetichismo del crecimiento económico, son algunos de los ejes para una agenda común de lucha que tendría que construir una estrategia para un bloque republicano. Se trata de edificar una estrategia compartida entre distintos sectores y movimientos con tal de mancomunar las luchas ecologistas, feministas, nacionales y sociales, en una nueva alternativa.

Una estrategia confederalista y democrática

El centralismo tiene aspectos económicos, políticos, culturales y ecológicos, y es por estos motivos que es un problema para el conjunto de la población española. El centralismo es un agravio para las naciones periféricas, para los territorios “vaciados” y para los municipios que desean mayor autogobierno. El centralismo es tan problemático porque consiste en una acumulación de poder y riqueza que impide a la gente decidir de forma soberana sobre sus quehaceres. La judicialización de la política y el autoritarismo del Estado no han hecho sino agravar esta estructura centralista. Por eso, un nuevo Pacto de San Sebastián tiene que incluir una completa alternativa al centralismo. Esto significa tanto abordar el derecho a la participación popular mediante referéndums e iniciativas legislativas populares como el control y la revocación de los cargos políticos. Además de una propuesta de democratización del poder judicial que plantee una reforma del sistema de elección del poder judicial, para garantizar que este no se convierta en un poder aislado de todo control popular y con continua vocación de intervenir en el proceso político. El referéndum sobre el derecho a decidir o sobre una ley estatal de vivienda son algunos de los ejemplos para dar voz a las voluntades populares, de tal manera, que hagan posible un nuevo pacto entre nuestros pueblos. Un pacto democrático que modifique la estructura del Estado y haga posible su transformación social. Es decir, hacia una formulación confederal y democrática que reconozca todos los derechos y todas las libertades.

Además, es vital superar las lógicas de participación política características del sistema representativo capitalista y que esta no se reduzca a una participación electoral o, incluso, a referéndums concretos. La ciudadanía tiene que poder implicarse activamente en la toma de decisiones sociopolíticas de su día a día y poner en práctica la palabra república con todas letras como cosa pública.

Un nuevo contrato social contra la crisis de la COVID

Un año después del inicio de una crisis económica brutal -con una caída del 4,9% del PIB mundial, 250 millones de personas de los países en desarrollo cayendo en riesgo de pobreza mientras que los 651 multimillonarios estadounidenses han aumentado su patrimonio neto en un 30%-, se ha evidenciado que nuestras sociedades, tal y como las conocemos, no podrán seguir existiendo en condiciones capitalistas. Es necesario afrontar este hundimiento social sistémico que está produciendo la desigualdad, la mercantilización y la infrafinanciación de todo lo público. Y la pandemia con toda su dureza ha sido, además, una excusa para unos pocos para acumular más mediante la desposesión de las mayorías, y especialmente de las mujeres trabajadoras. El proceso de desmantelamiento neoliberal del Estado del bienestar trata de privatizar muchos aspectos de la reproducción social cubiertos por la función pública. Si en esta nueva crisis se reduce la provisión estatal de servicios de cuidados, se obligará aún más a las mujeres a encargarse de las personas mayores, pequeñas y enfermas, reforzando la domesticidad y la feminización de la pobreza.

Situación bien grave en el Estado español donde ya antes de la pandemia teníamos constancia del aumento de poder de la oligarquía. Ya en el 2019, con el principio de una crisis económica en curso, 11.000 nuevos millonarios engrasaron este estamento privilegiado, de hecho, las 23 personas más ricas de este selecto estamento vieron sus fortunas aumentadas en un 16%, sólo durante la primera cuarentena, según la revista Forbes.

La espectacular concentración de la riqueza en los últimos años se contrapone con el encarecimiento del coste de la vida y en concreto del alquiler de la vivienda. De tal modo que garantizar el derecho a la vivienda pasa por un programa de mínimos que entre otras cosas contemple una ley estatal de regulación de alquileres. Hace falta garantizar derechos y a la vez pensar en la recaudación fiscal de una manera política y sobre todo republicana. Es decir, pensando en la tributación de las grandes fortunas, en terminar con el fraude fiscal que promueven ciertos territorios, familias y empresas. El sindicato de los Técnicos de Hacienda ya ha denunciado la reducción de un 76% de la investigación de los delitos de fraude fiscal, un crimen financiero que cada año supone un robo de 91.600 millones de euros para el conjunto del erario y 31.800 millones de euros para la Seguridad Social.

Una política republicana consiste en construir un bloque política y social para hacer pagar a las grandes familias del fraude fiscal; desde la monarquía hasta el IBEX35. Ningún individuo puede estar por encima de los otros. “La realeza tiene que ceder a la realidad”, dijo el mismo Sánchez Guerra.

Un nuevo Pacto de San Sebastián requiere, pues, de la participación activa del conjunto de fuerzas sociales y políticas activas que quieran una ruptura con el régimen en un sentido democrático y popular. Por esto, las siguientes revistas promovemos esta declaración con tal de formular un nuevo pacto estratégico de cambio que otorgue el protagonismo al conjunto de las clases populares.

A Xanela, Nortes, Sin Permiso, Sobiranies, Debats pel Demà, Agón, la Realitat, Maig, Viento Sur eta Arada

Publicado en Hausnartzen. ¿Qué República? | Deja un comentario

MARURI-JATABEKO ERREPUBLIKAZALEAK

REPUBLICANOS Y REPUBLICANAS DE MARURI-JATABE

 Maruri sigue el guión de la comarca de Uribe, escasa politización que lleva a elecciones en 1931, dominio del PNV, y escasa presencia del republicanismo, siendo llamativa la importancia dentro de este del Partido Radical.

 La intención de esta sección, Bizkaiko errepublikanoak, es publicar los escasos datos de las personas y con vuestras aportaciones de lectores ir añadiendo/corrigiendo los datos (biográficos y fotográficos), bien como comentario o bien escribiendo al correo: crepublicano@gmail.com.

Nortzuk ziren Errepublika garaiko errepublikazaleak?, zein izan zen haien bilakaera? Zuen laguntzarekin hauen istorioak eta historia berreskuratu gura geunke txoko honetan. crepublicano@gmail.com

 Maruri-Jatabe se encuentra situada en la falda occidental del monte Jata,  la anteiglesia de Maruri está  distante de la Villa de Bilbao a 23 kilómetros y de la de Mungia a 7. Confina por el Oriente con la Villa de Bermeo, por el Sur con Gatika y Mungia, por el de occidente con Gorliz, y por el norte con Lemoiz. Los barrios son: Billelabaso, Elortegi, Erdigune, Erribera, Landuri, Ibarra, Jule, Kurtzegana, Larreta, Saburdi, Goieta, Sakalde y su capital al sur San Lorenzo de Maruri. Las cuatro anteiglesias de Gatika, Laukiz, Maruri y Urduliz forman el valle del Butrón. Río que nace junto a Morga y desemboca en Plentzia. Esta zona eminentemente agrícola a espaldas de la industrialización.

 De la zona que se denomina Uribe hemos escrito sobre:

BAKIOKO  ERREPUBLIKAZALEAK BARRIKAKO ERREPUBLIKAZALEAK ERANDIOKO ERREPUBLIKAZALEAK FRUIZKO ERREPUBLIKAZALEAK GETXOKO ERREPUBLIKAZALEAK LEMOIZKO ERREPUBLIKAZALEAK MEÑAKA ERREPUBLIKAN  MUNGIKO ERREPUBLIKAZALEAK  PLENTZIAKO ERREPUBLIKAZALEAK URDULIZEKO ERREPUBLIKAZALEAK, BERANGOKO ERREPUBLIKAZALEAK., GAMIZ-FIKAKO ERREPUBLIKAZALEAK, GORLIZKO ERREPUBLIKAZALEAK, SOPELAKO ERREPUBLIKAZALEAK ARRIETAKO ERREPUBLIKAZALEAK LAUKIZKO ERREPUBLIKAZALEAK

EL AYUNTAMIENTO REPUBLICANO

 Como en casi todos los municipios  de Uribe no hubo elecciones el 12 de abril de 1931 El día 5-IV-1931, de acuerdo con el art. 29, fueron proclamados como concejales los ocho candidatos presentados, por no haber mayor número de candidatos que el de elegibles.  El nuevo ayuntamiento se reúne el 18 de abril y de nuevo se proclama alcalde a Agustín Barandiarán Dorronsolo, que ya lo venía siendo. Teniente alcalde Florencio Arruza Zabalasíndico Bernardino Bilbao Unibaso e interventor Policarpo Villalabeitia Larandagoitia.

 Al parecer de los ocho concejales nombrados, siete eran de tendencia republicana y uno nacionalista. De hecho, en el Primer aniversario  de la República en Bilbao en 1932. (El Liberal 15-4-32): participarán el  Alcalde Barandiarán, concejal Villabeitia, Elorduy, Echevarría y Arruza. Por la Agrupación de Acción Republicana Rufino Arcocha y Esteban Torrontegui. Por el partido radical Francisco Bilbao. El nuevo consistorio trató de dar un giro a lo que había sido la vida municipal. Se mostró beligerante con las actuaciones, en el plano económico, de los anteriores regidores, tanto en los presupuestos como en las cuentas aprobadas. Por ello, las denuncias ante el Tribunal Contencioso Administrativo de Bizkaia fueron una constante en la vida política de los diferentes cargos municipales; como también, el reconocimiento y apoyo de las singularidades del territorio vasco (Estatuto de Autonomía, creación de una Universidad Vasca, etc.) o la separación de Iglesia y Estado (secularización del cementerio). Es de resaltar que esta corporación participó en septiembre de 1931 en el acto de Portugalete (La Florida) a favor del estatuto de  Las Encartaciones.

 Estos nuevos aires en la política, no eran bien recibidos por los elementos tradicionalistas y monárquicos del pueblo. Como ejemplo, Juan Aguirre, párroco del pueblo, que se dedicó a través de sus homilías dominicales a censurar las actuaciones, tanto del Ayuntamiento como del Gobierno de Madrid. Denunciado por varios vecinos, el Gobernador Civil le impuso una multa de 100 pesetas en 1932.

  En 1933   en aquellos municipios en que sólo se había presentado una candidatura se había elegido la corporación sin votación, en virtud del artículo 29 de la ley electoral, se repitieron   el 23 de abril de 1933, en ellas las mujeres pudieron votar por primera vez.  De este modo en la ley el 20 de diciembre de 1932 donde se ordenaba el cese de todos los concejales elegidos por el artículo 29 y se creaban las Comisiones Gestoras Municipales que gobernaron los ayuntamientos cesados hasta las nuevas elecciones de abril de 1933.

 El 23 de enero de 1933 se produce la sustitución del ayuntamiento por una gestora para realizar elecciones en mayo de 1933. La gestora la forma en mayor contribuyente Justo Alzaga Echevarroa, el obrero Placido Larrazabal Goicoechea, que es elegido presidente de la gestora y la funcionaria maestra M. Pilar Pereda Cámara y la única mujer que aparece formando parte entre los diferentes consistorios de Maruri.

 Los resultados de las elecciones de 1933 dieron 6 concejales del PNV y 2 tradicionalistas. los republicanos quedaban fuera de la nueva corporación. Posiblemente los candidatos republicanos fueron Francisco Goicoechea e  Ignacio Ugalde.

El nuevo Ayuntamiento se formó el 10 de mayo de 1933. Es elegido alcalde con 8 votos Miguel Urrutia, Teniente alcalde Marcos Arruza y síndico Tomás Alzaga, del PNV.

LAS ELECCIONES DE LOS AÑOS TREINTA

En las citas electorales republicanas que se sucedieron a lo largo de la etapa republicana, tan solo presentan relevancia dos bloques: el PNV, que es claramente mayoritario entre los votantes de aquella época, y las derechas monárquicas españolas, tanto en su versión tradicionalista como en la dinástica. Ni las izquierdas ni las formaciones republicanas superaron el umbral de lo anecdótico. Como la mayor parte de la zona rural vizcaína los votos de republicanos y de izquierda son muy escasos.

 No tenemos datos de las elecciones generales del 28 de junio de 1931,. En las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, que dieron un claro triunfo a la derecha en España, los republicanos tienen 26 votos, cuando va a ganar el PNV.

 Los republicanos obtuvieron escasamente 11 votos  en Febrero de 1936 cuando tuvo lugar el triunfo del Frente Popular en toda España. El PNV volvió a ganar pero esta vez las derechas reaccionarias estuvieron más cerca.

LOS PARTIDOS Y LOCALES REPUBLICANOS.

 En 1931 hay una agrupación del Partido Republicano Autónomo.  En 1932 hay una agrupación de Acción Republicana, que era el partido de Azaña, de tendencia izquierdista, presidido en Maruri  por Agustín Barandiaran Dorronsoro, más tarde pasó a ser Izquierda Republicana.

 En septiembre de 1931 se organiza también el Partido Republicano Radical,  otra de las características de esta zona de Uribe en el período republicano. Lo formaron el presidente Donato Bilbao Lopategui,  el secretario Ángel Braceras Presa, el tesorero Marcelino Echevarria, el contador Francisco Amondarain y los vocales Francisco Lasa, Fermín Elorduy y Gabriel Beitia. Posteriormente pudo estar encabezado por Donato Egusquiza.

 Los republicanos de derechas: Los radicales. El Partido Republicano Radical fue fundado por Lerroux en 1908 al escindirse de la Unión Republicana de Salmerón. En 1909 participa el Partido Radical en la Conjunción Republicano-Socialista y en 1930 fue uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián. Al final de la Dictadura de Primo de Rivera, el Partido Republicano Radical resucitó más escorado a posturas conservadoras. Se hizo célebre en 1931 Clara Campoamor, miembra de este partido. El Partido Radical se distinguió por liderar la oposición desde el centro-derecha a las políticas de Azaña. En las elecciones de noviembre de 1933 los radicales y otros grupos de centro formaron gobierno.  A finales de 1935, acosado por el escándalo del Straperlo Lerroux tuvo que dimitir y sufrió una derrota estrepitosa en las de 1936, (sólo 4 escaños) que propició su desaparición. Fue ilegalizado como el resto de los partidos tras el golpe de Franco. La suerte de los radicales fue diversa, unos fueron fusilados, otros al exilio, la mayoría salvaron sus vidas pero tuvieron una depuración humillante mediante cárcel, deportación o multas cuantiosas.

 Como curiosidad el Ayuntamiento de Maruri participó en el acto de Portugalete (La Florida) a favor del Estatuto de Las Encartaciones.  En septiembre de 1931. Los republicanos fueron activos en la lucha estatutaria, así impulsaron el Estatuto de las Encartaciones frente al proyecto de Estella propuesto por las derechas del PNV y los tradicionalista. Los ayuntamientos de las ciudades y los pueblos mineros e industriales del País Vasco, no acudieron a la reunión de Estella del 14 de junio de 1931, donde se aprobó un anteproyecto de “Estatuto general del Estado Vasco” para Vizcaya, Álava, Guipúzcoa y Navarra de nacionalistas y tradicionalistas.

 El 18 de junio de 1931 los concejales portugalujos hicieron un llamamiento para reivindicar un Estatuto liberal para las Encartaciones donde se proponía restablecer la personalidad del antiguo territorio de Las Encartaciones, incorporado a Vizcaya en el siglo XVII. No era opuesto al estatuto vasco, si no al estatuto de las derechas nacionalistas y tradicionalistas aprobado en Estella. El 25 de septiembre fue rechazado el Estatuto de Estella en las Cortes y ya no tenía sentido el de las Encartaciones, y se puso en marcha el de “Las Gestoras”, que sería la base del que se aprobaría en 1936. 7 de octubre de 1936, peligrosa deriva del PNV en los años treinta. El movimiento por la autonomía de Las Encartaciones se disolvió. El 9 de diciembre se promulgó la Constitución de la II República española. Posteriormente establecidos lugares comunes, en Asamblea de Pamplona (19 de junio de 1932), que significó la defección de Navarra, la mayoría de los representantes de los municipios se mostraron favorables al Estatuto.

 En el plebiscito celebrado el 5 de noviembre de 1933 sobre el Estatuto Vasco de Autonomía la votación en Maruri fue de 380  electores A favor 376  En contra 10. Dos semanas más tarde, en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, el triunfo fue para la derechista CEDA, liderada por Gil Robles, aunque se encargó la formación de gobierno a Lerroux, del Partido Radical, que paralizó muchas de las reformas emprendidas en el bienio anterior y también la tramitación del Estatuto Vasco.

 VERANO Y OCTUBRE DE 1934

 Como veníamos diciendo en las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, que dieron un claro triunfo a la derecha en España, en ese contexto el nuevo gobierno supuso una involución en muchos de los avances republicanos. En Euskadi en el verano y otoño de 1934 la conflictividad social y política alcanzó su máxima gravedad.

Uno de ellos fue un proceso de recentralización, que fue denunciado por la izquierda. Durante junio se había producido una tensa relación entre el gobierno de España y la Generalitat. En agosto y septiembre va a ser el País Vasco el foco de tensión, que acabaría con la represión del movimiento municipalista y con una amplia solidaridad desde toda España.

 En  el verano de 1934, los ayuntamientos vascos se movilizaron en defensa del Concierto Económico, el llamado “El pleito municipalista” por la aplicación del “Estatuto del vino”, que suponía perdida de autonomía en lo relativo a los impuestos de los municipios.  El gobierno de Samper (Partido Radical) pretendía modificar el régimen fiscal específico que tenía el comercio del vino en el País Vasco,, esa desgravación fiscal de su consumo perjudicaba a las haciendas locales vascas ya que afectaba a uno de los pilares de su recaudación.

 El conflicto culminó el 7 de septiembre de 1934 con la dimisión de los concejales nacionalistas, republicanos y socialistas, los cuales además fueron suspendidos judicialmente. El gobierno destituyó y procesó a numerosos alcaldes y concejales por todo el País. Se designan gestoras por parte de los gobernadores civiles, en general compuestas radicales, derechistas pero también algún republicano más pragmático.

 Así en Maruri En septiembre el alcalde y los concejales nacionalistas presentaron su renuncia, (posteriormente serían condenados a inhabilitación para el cargo, los concejales procesado fueron: Miguel Urrutia, Marcos Arruza, Esteban Orbegozo Florencio Fullaondo, Marcos Larrazabal y Tomas Alzaga), nombrando el Gobernador Civil un nuevo ayuntamiento gestor con los dos concejales tradicionalistas y media docena de vecinos más, presidido por Francisco Lopategui Bilbao que siguió las directrices del Gobierno Central.

 Al mes siguiente, en Octubre, tuvieron lugar los sucesos revolucionarios en toda España, que en Vizcaya tuvieron gran incidencia en Bilbao y la Margen Izquierda. El triángulo comprendido entre Portugalete, San Salvador del Valle y Somorrostro estuvo en poder de los revolucionarios durante una semana. Se declaró la huelga el 5 de octubre y al igual que en otros lugares el paro general transcurrió con tranquilidad, salvo algún sabotaje. Sobre el 12 de octubre la normalidad quedó restablecida en Vizcaya, con un trágico balance de 25 muertos.  De Maruri no hay noticias.

 EL OCASO DE LA II REPUBLICA 

El 23 de febrero se restituye el ayuntamiento y será alcalde de nuevo Miguel Urrutia. A partir de Julio de 1936 dejan de acudir los ediles tradicionalistas Alzaga y Bilbao. Y el 6 de diciembre el Gobierno Vasco nombra concejales para suplirlos a los republicanos Francisco Goicoechea y a Felix Arriaga Arruti. El 22 de de febrero de 1937 se celebra la última sesión municipal.

 El 31 de marzo de 1937 comenzó la ofensiva general de las tropas franquistas sobre Bizkaia. Así, a mediados de mayo, entre el 12 y el 19 de mayo, Maruri-Jatabe se convirtió en la frontera entre los dos ejércitos contendientes con La Batalla del Jata. La posesión del Jata era fundamental para las tropas de Mola ya que era la última cima de envergadura que dominaba la costa vizcaína antes de iniciar el asalto a las posiciones del cinturón de defensa de Bilbao. El 12 de mayo de 1937 comenzaron los bombardeos sobre el monte Jata. Y el  pueblo de  Maruri-Jatabe también fue bombardeado . Ese día se desplegaron las Brigadas ítalo españolas de los Flechas Negras que venían de combatir en el Sollube. Frente a ellos, la 9ª Brigada Vasca. El 14 de mayo se produjo la toma de Tollu. Tollu en manos franquistas. No así Jata (hasta el día siguiente), gracias a la tenaz defensa que opusieron los batallones Octubre, Itxasalde y Meabe.

El frente quedó  estabilizado  hasta casi un mes después, el  14 de junio. Las tropas de la Brigada mixta Flechas Negras italianas rebasan las abandonadas trincheras que rodeaban Maruri-Jatabe.

La maquinaria represiva comenzaría sobre los que tuvieron algún tipo de responsabilidad en la época republicana. La corporación municipal fue detenida en su integridad en el mes de julio, sufriendo prisión Miguel Urrutia, como alcalde, y los concejales Esteban Orbegozo, Tomás Alzaga, Florencio Fullaondo, Marcos Larrazabal y Francisco Goicoechea, este edil republicano, fueron procesados en la causa 460/37. En el mismo procedimiento se enjuició a Policarpo Villalabeitia Laraudogoitia, de Acción Republicana y miembro del Comité de Defensa, y a Pedro Arruza Bilbao, también republicano y presidente de la “Comisión Investigadora”. Igualmente se quiso detener, no consiguiéndolo por no hallarse en el municipio, a Daniel Fullaondo Ibarra, como miembro de la misma “Comisión”, a Domingo Fruniz por pertenecer al “Comité de Defensa”, a Pedro Alzaga Lasa como componente de la junta municipal del Batzoki, y a Félix Arriaga Arruti, concejal republicano.

  MARURIKO ERREPUBLIKAZALEEN BEHIN BEHINEKO ZERRENDA

Amondarain Francisco. Tesorero del partido republicano radical en septiembre de 1931. Inauguración del centro republicano de Gamiz¿Partido Radical?   (EL 19-8-31)

Arcocha Rufino  (Azcorra???) Agrupación de Acción Republicana

Arriaga Arruti Félix, candidato a las municipales en 1933 y concejal republicano en 1936

Arruza Bilbao, Pedro también republicano y presidente de la “Comisión Investigadora”.

Arruza Zabala. Florencio Agustín. Concejal 1931. Republicano? Primer aniversario  de la República en Bilbao en 1932. (El Liberal 15-4-32)

Barandiarán Dorronsoro, Agustín. Alcalde 1931. Republicano. Primer aniversario  de la República en Bilbao en 1932. (El Liberal 15-4-32) Acción Republicana,

Beitia, Gabriel. Vocal del partido republicano radical en septiembre de 1931

Bilbao Lopategui, Donato. Presidente del partido republicano radical en septiembre de 1931

Bilbao Francisco Partido radical. Primer aniversario de la República en Bilbao en 1932. (El Liberal 15-4-32) Inauguración del centro republicano de Gamiz ¿Partido Radical?  (EL 19-8-31)

Braceras Presa, Ángel. Secretario del partido republicano radical en septiembre de 1931. Ocupó el puesto de secretario del Ayuntamiento, cargo que se hizo oficial a partir de la entrada de los nuevos poderes locales franquistas, se pasó a las filas franquistas.

Echevarría, Antonia. Abanderada de Maruri en el aniversario de la República en 1932

Echevarria, Marcelino. Contador del partido republicano radical en septiembre de 1931

Echevarría Echevarría Eugenio. Concejal 1931. Republicano? . Primer aniversario  de la República en Bilbao en 1932. (El Liberal 15-4-32) Inauguración del centro republicano de Gamiz ¿Partido Radical?  (EL 19-8-31)

Egusquiza Donato, Partido Republicano Radical,

Elorduy Madariaga Pedro . Concejal 1931. Republicano? Primer aniversario  de la República en Bilbao en 1932. (El Liberal 15-4-32). Propuesto los candidatos republicanos a las municipales

Elorduy Fermín. Vocal del partido republicano radical en septiembre de 1931

Fruniz, Domingo por pertenecer al “Comité de Defensa republicano?

Fullaondo Ibarra, Daniel de la Comisión Investigadora”. Republicano?

Goicoechea Bilbao, Francisco. Candidato republicano en 1933 y concejal en 1936.

Goicoechea Golzarri, Florentino Incorporado al batallón Pi y Margall, el 13 junio de 1937. En agosto del 37 Miliciano de la 4ª compañía. Vecino de Maruri, de 35  años, casado  y de profesión labrador. Nacido en 1901. Reemplazo 1921. Alistamiento 18-6-37. 4ª Compañía. Doc. 248. Milicianos del Batallón 9 de Ingenieros Pi y Margall AJ

Lasa, Francisco. Vocal del partido republicano radical en septiembre de 1931

Torrontegui, Esteban. Agrupación de Acción Republicana

Ugalde Expósito Ignacio. Candidato republicano en las elecciones de 1933

Villelabeitia Larandagoitia, Policarpo. Propuesto los candidatos republicanos a las municipales Concejal 1931. Primer aniversario de la República en Bilbao en 1932. (El Liberal 15-4-32) de Acción Republicana y miembro del Comité de Defensa

FUENTES  
Datos de la Fundación AzañaPeriódico El LiberalSenderos de la memoria«Espainiako Gerra Zibila Jataben LA GUERRA CIVIL EN MARURI-JATABE http://lubakikoak.com/maruri-jatabe-memoria-historica-memoria-historikoa-1937-2017/ La batalla del monte Jata (PDF 180KB) La Iglesia de San Lorenzo de Maruri y la guerra (PDF 1,1MB) Fortificaciones de Maruri – Lemoiz (PDF 2,79MB) Docentes depurados por el franquismo en Maruri-Jatabe (1937-1939) (PDF 1,69MB) Memoria histórica (PDF 6,49MB)

Jose Alvarez

Publicado en Gure zaharren gomutaz. Memorial de los republicanos 1930-40 | Etiquetado , , , , , | Deja un comentario

¿Vuelve el nacionalcatolicismo?

Artículo de Lucio Martínez publicado en https://laicismo.org/vuelve-el-nacionalcatolicismo/250014

Las ceremonias celebradas durante la guerra eran una enorme inversión del nuevo régimen: la triada patria, religión y ejército quedaban indisociablemente unidos en el imaginario popular mediante estos espectáculos de masas.

España es un estado aconfesional poco secularizado y escasamente laicizado. Hábitos de ocio, ritos de paso, costumbres de representatividad institucional, y actividades educativas, de salud y beneficencia aun siguen girando- en mayor medida que en otros países- entorno a principios morales y calendarios fijados por la iglesia en la cultura cotidiana y en la consciencia colectiva. En España aun existe dificultad para establecer relaciones entre los cultos religiosos y sus implicaciones políticas, muchas practicas católicas están enraizadas desde bastante más de un siglo en la tradición del nacional catolicismo, y en consecuencia resulta fácil hacer olvidar su origen con la excusa de su enraizamiento en la religiosidad popular. En un contexto semejante algunos cultos acostumbran a pasar por piedades exclusivamente religiosas ajenas a su funcionalidad política.

Trataremos un caso concreto que ilustra esta realidad: el reciente intento-aun no concluido-del alcalde de Vigo por levantar una estatua del Sagrado Corazón de Jesús en un espacio de gran centralidad y visibilidad en el centro de la ría de Vigo.

La devoción al SCJ- originado en la Francia anti revolucionaria- tenia como objetivo reactualizar la vieja teoría del absolutismo borbónico francés mediante la cual el origen de la soberanía real se legitimaba- en contra de la noción democrática de soberanía nacional-como manifestación de la voluntad divina. Desde los años de la sublevación vendeana el Sagrado Corazón de Jesús se ligó a la resistencia contrarrevolucionaria contra la convención jacobina, sosteniendo la esperanza de quienes confiaban en la simultánea restauración de la Monarquía borbónica y de la Francia cristiana.  Las consagraciones al Sagrado corazón y la restauración del reinado social de Jesucristo, sirvieron con la ayuda del papado -que estableció la festividad de Cristo Rey “como remedio contra el laicismo”- para conseguir apoyos en el enfrentamiento contra las políticas secularizadoras republicanas.

El SCJ- siguiendo el modelo francés- se introduce en España de la mano de los jesuitas. El sacerdote Bernardo de Hoyos tuvo una aparición de Jesús: le había escogido para difundir la devoción del Sagrado Corazón en España. La aparición incluyó un mensaje conocido como la Gran Promesa: «Reinaré en España y con más veneración que en otras partes». La consagración oficial de España al Sagrado Corazón se hizo en el Cerro de los Ángeles, durante el reinado de Alfonso XIII el 30 de mayo de 1919, día de Fernando III el Santo. Durante la restauración alfonsina  el SCJ se convirtió en un rito político-religioso contra la creciente cultura política democrática republicana. La devoción a Cristo rey se extendió por todo el país durante la dictadura de Primo de Rivera.

La funcionalidad política antidemocrática de este culto se reactivó durante la guerra civil en la zona Alzada. Desde el comienzo del Alzamiento el discurso religioso se convirtió en un recurso propagandístico para movilizar a la población y sumarla al empeño colectivo de la victoria bélica. En la retaguardia las pautas de conducta colectiva frente a la guerra fueron establecidas mediante un conjunto de ceremonias político-religiosas de adhesión a la causa franquista. Los actos de desagravio y reposición de crucifijos, las celebraciones de vírgenes, los funerales de mártires y héroes, y las reposiciones de sagrados corazones. Había que crear un imaginario colectivo de exaltación patriótica religiosa, gravemente mermado durante los años de gobierno republicano y activar, de paso, los mecanismos de la religiosidad popular hacia la causa del Alzamiento.

Las ceremonias celebradas durante la guerra son una enorme inversión en la extensión de los fundamentos doctrinales del nuevo régimen. La triada patria, religión y ejército quedaban indisociablemente unidos en el imaginario popular mediante estos espectáculos de masas. La plena identificación entre discurso religioso y discurso patriótico, contribuían a reforzar los lazos comunitarios. No sólo resultaba necesario construir la identidad ideológica el régimen, sino extenderla a toda la población. Había que crear un ambiente social de Cruzada, convencer a la población de la retaguardia que la guerra era necesaria porque era justa y era justa porque a través de las armas se estaba defendiendo la Religión y la Patria puestas en peligro durante el gobierno republicano. El fervor religioso contribuyó a potenciar el ánimo patriótico y éste a su vez ayudó a incrementar el primero, produciéndose una intensificación emocional mutua, sin la cual resultaba imposible imponer en la retaguardia una moral de victoria. Desde el inicio de la guerra, se extendieron en el bando nacionalista discursos, alocuciones y los textos propagandísticos uniendo bajo el renovado culto al Sagrado Corazón, los conceptos de Cruzada, religión y culto a la personalidad de Franco.  Las imágenes de sagrados corazones fueron un conductor de sacralidad utilizado durante la guerra civil para legitimar y consolidar a Franco como el gran intérprete de la voluntad favorable de Dios hacia su Cruzada, una legitimidad divina, de la que emanaba el mandato de instaurar el Reino de Cristo en suelo español, con Franco convertido en «caudillo de España por la gracia de Dios»

Se trataba de articular una forma de movilización religiosa antirrepublicana común para todas las familias ideológicas que apoyaron a la sublevación: desde falangistas a carlistas, pasando por alfonsinos. El SCJ fue un instrumento que sirvio para soslayar las diferencias políticas entre estos grupos, un mínimo común denominador para dotar a la idea de Cruzada de un rito que pudiera llevarse a los espacios religiosos, pero también a los espacios civiles.

Las advocaciones político religiosas que acompañan los actos del Sagrado Corazón de Jesús son abundantísimas. Nos centraremos en dos. Las palabras pronunciadas en octubre de 1936 por el arzobispo de Valladolid y principal impulsor de su culto, junto al obispo Víctor García de Tui, ejemplifican a la perfección el mensaje dominante en estos actos:

«En esta hora decisiva para los destinos de nuestra Madre España, cuando frente a las hordas sin Dios y sin Patria ofrendan su vida todos los españoles dignos de serlo, al servicio de la Cruz de Cristo y de nuestra gloriosa bandera roja y gualda, cuando la fe y el patriotismo hacen brotar legiones de héroes en las filas del Ejército y de las milicias para defender el secular patrimonio de la España católica, fuente abundosa de civilización cristiana, sería un crimen de lesa fe y lesa Patria permanecer en actitud expectante, limitándose a admirar los triunfos de nuestras armas, o a estériles lágrimas por los que sucumben en la lucha. […] España, cuyos soldados y milicias han esmaltado las más heroicas páginas de bravura con su generosa sangre en esta guerra de reconquista contra los precursores del Anticristo, tiene también que hacer honor a su piadoso abolengo en esta cruzada de oración a la que nos invita el propio Corazón Divino y de la que nadie estará dispensado porque a todos alcanza la consoladora promesa “Reinaré en España y con más veneración que en otras partes”.

El texto del acto de consagración al SCJ escrito por el obispo de Salamanca, en junio de 1939, como acción de gracias por la victoria en la cruzada, abunda en los mismos planteamientos que el anterior:” gloriosa victoria que nos has conseguido […] Suscitaste un invicto Caudillo que liberarse a España del comunismo. Algunas provincias han estado libres desde el primer momento de la Santa Cruzada […] Que, en adelante, Señor, ante el mundo se ofrezca España, Una, Grande y Libre, en donde reines Tú

La popularización de estos actos y los frecuentes entronamientos de imágenes de SCJ en locales y dependencias oficiales en la zona de la retaguardia franquista facilitó que la propaganda extendiera entre los soldados del ejercito franquista la creencia de que al entrar en combate contra las tropas de los “Sin Dios” recibían la protección apotropaica de la divinidad si llevaban colocado sobre el pecho un detente bala con el símbolo del SCJ. En realidad, todas las religiones resultan útiles para superar el miedo a la muerte en combate: permiten la conformación de lugares sagrados, mitos y rituales para soportar la dimensión del desasosiego. La idea de la guerra civil como cruzada religiosa encontró en el culto al Sagrado Corazón la piedad religiosa más eficaz para que los soldados no cuestionaran la utilidad de su muerte.

La falta de percepción entre la ciudadanía de estas raíces históricas puede hacer pasar este culto como un rito políticamente desactivado. Pero nada más lejos de la realidad. Desde que el grupo de terrorista ultraderechista Guerrilleros de Cristo Rey empezase a usar a mediados de los años 70 del XX el grito simbólico de Viva Cristo Rey, el SCJ se convirtió en una referencia en los ambientes de la extrema derecha. Entre la actual cúpula de la Iglesia católica, las asociaciones seglares y los grupos de la extrema derecha, ha surgido una comunidad de intereses compartidos que les llevan a recuperar las tradiciones nacionalcatólicas como vía de acción política, y han encontrado en la renovación del culto al Sagrado Corazón un medio para conseguir este objetivo.

Sería un desprestigio para Vigo convertirse en la única ciudad del estado español que pague con el dinero público de un ayuntamiento socialista una estatua con la imagen religiosa que ha representado con mayor intensidad el cruzadismo belicista del nacional catolicismo. Entendemos que el alcalde de la ciudad, ignorante de esta tradición político religiosa antidemocrática, no es consciente del desprecio que eso supondría para la memoria de los militantes de su propio partido que fueron asesinados en el verano de 1936 por personas que rendían culto a esta imagen cruzadista.

Publicado en Laicismo. Laikotasuna. | Deja un comentario

MASTERS OF WAR

“Masters of war”. Ed Sheeran.

Este mes se cumplen dos décadas del atentado a las Torres Gemelas, que sirvió para justificar un importante giro de timón en las políticas antiterroristas y de seguridad interior de una buena parte —¿quizás todos?— de los mal llamados países democráticos. El asesinato de aproximadamente 3.500 personas, entre víctimas directas e indirectas, que supuso aquella cadena de atentados en suelo norteamericano ha propiciado durante veinte años la justificación tácita de otros tantos millones de muertes en todo el planeta. Las bajas, tanto militares como civiles, acaecidas en Afganistán, Irak, Siria, Líbano, Sudán, Yemen, Libia o Somalia, así como los intentos desestabilizadores que, con mayor o menor éxito, han sufrido un buen número de naciones africanas, latinoamericanas o asiáticas durante ese mismo periodo, siempre han estado marcados por un común denominador: La guerra a un supuesto terrorismo del que siempre se ha intentado ocultar su origen, su naturaleza y sus propósitos. Basta con repasar aquellos casos en los que la existencia de presuntos terroristas o, lo que es aún más grave, de países, gobiernos u organizaciones políticas proclives a ser acusadas de apoyarlos, han servido como motivo más que suficiente para la activar una presencia militar explicita en cualquier lugar del planeta donde mereciese la pena intervenir para obtener un beneficio.

No obstante, aquel 11 de septiembre de 2001 marcó, sin lugar a dudas, un antes y un después respecto a lo que podríamos llamar, el veterano patrocinio norteamericano de la desestabilización y su apoyo a regímenes autoritarios y antidemocráticos. Hasta entonces, ese papel se había ejercido por medio de misteriosos grupos de presión, agencias y servicios de contraespionaje semiclandestinos o, incluso, oscuros personajes sin pasado que de pronto saltaban a la portada de la revista Life con una gorra de plato en la cabeza. Antes de aquella fecha, la estrategia más habitual era la del “asesoramiento a gobiernos amigos”, el apoyo a grupos opositores de dudosa representatividad, la financiación a sectores afines de las oligarquías nacionales o, simplemente, la creación y soporte de bandas mercenarias que se encargasen de hacer aquellos trabajos que el Tío Sam no podía llevar a cabo sin ensuciarse demasiado las manos. Aquel modus operandi, que se resumía en construir un sanguinario teatro de marionetas, tan solo condicionado por el principio de que nunca llegasen a verse los dedos de quienes movían los hilos, resultaba tan oneroso como comprometedor y, además, dependía de demasiados factores, en ocasiones difíciles de asumir, que podían dificultar en gran medida el éxito de las inversiones.

El afán por el control económico-militar no era ninguna novedad en la agenda exterior de La Casa Blanca. Basta recordar las llamadas “tácticas del terror”, empleadas asiduamente por EE.UU. desde el principio de la década del 50 del siglo pasado, mediante las que grandes regiones como Latinoamérica, Medio y Extremo Oriente o África del Sur se vieron sumidas en acciones y reacciones, golpes y contragolpes, guerrillas y antiguerrillas creadas con el único propósito de desestabilizar movimientos políticos populares, democráticos o antiimperialistas. Intervenciones encubiertas que se intentaron camuflar con la ayuda de las más peregrinas excusas —guerra contra las drogas, defensa de la democracia o apoyo logístico a países aliados amenazados— aunque en realidad estuviesen orientadas a asegurar un entorno propicio para los intereses corporativos estadounidenses, sobre todo cuando aquellos intereses podían verse amenazados por gobiernos que se negaban a ser meros lacayos de Norteamérica.

Pero, más tarde o más temprano todo acababa sabiéndose: Los estruendosos desatinos de la CIA en Chile, Argentina o Uruguay, los errores tácticos de sus “asesores” en Angola y Mozambique, los narco-escándalos de “la Contra” en Nicaragua, Colombia o El Salvador y el descarado apadrinamiento de Muyahidines y Talibanes en Pakistan y en el Afganistán pro-soviético habían favorecido el renacer de un espíritu antiamericano como no se había visto desde los momentos más álgidos de la aventura vietnamita. Además, finalizada la guerra fría, derribado el muro de Berlín y con un pelele alcohólico ocupando el trono del Kremlin, aquellas paparruchadas propagandísticas de la defensa de la democracia y los valores del mundo occidental ya no podían seguir dando cobertura a la obsesión de Washington por liderar, al precio que fuese, la economía mundial y las múltiples oportunidades de negocio que les proporcionase su “capitalismo de autor”.

Con el comienzo del nuevo milenio, al mismo tiempo que la economía de EE.UU. comenzaba a verse afectada por un importante efecto recesivo que culminaría siete años más tarde con una crisis descomunal, otros países que hasta entonces no había supuesto ningún peligro para las finanzas norteamericanas comenzaron a serlo. China e India se desarrollaban a un ritmo vertiginoso; Rusia apostaba por implementar una industria energética basada en el gas que amenazaba con trastocar el monopolio yanqui del petróleo. Indonesia y Vietnam, después de la tumultuosa década de los 90, pasaban a crecer con tasas anuales cercanas al 5%, mientras que, en Latinoamérica, países como Colombia, Perú y Venezuela iban haciéndose un sitio en el panorama económico de la región y otros como Chile y Brasil destacaban por un imparable desarrollismo. Incluso el continente africano, a pesar de sus persistentes carencias, conseguía ir saliendo poco a poco del marasmo y servicios básicos como el agua, la salubridad o la electricidad comenzaban a ser mucho más accesibles que diez años atrás.

El tío de América, ya no era tan rico y su hegemonía planetaria empezaba a sufrir las consecuencias. Era necesario recuperar posiciones y la manera más eficaz de conseguirlo era potenciando una rama de su industria que nunca les había defraudado: la guerra. Pero, para iniciar un conflicto ya no bastaba con aquellas razones que habían esgrimido desde el comienzo de la guerra fría; para intervenir militarmente fuera de las propias fronteras era necesario que existiese un motivo mucho más tangible y, sobre todo, más espectacular que los antiguos alegatos ideológicos que les habían permitido invadir el sudeste asiático en los años 60 y 70 o el Líbano, Panamá y Granada durante los 80. El 11 de septiembre de 2001 pudieron contar con un motivo tan de peso como lo había sido, 60 años antes, el ataque japonés a la base naval de Pearl Harbour.

Mucho se ha hablado de la verdad y la mentira respecto a la presunta autoría de los atentados del 11 de septiembre. ¿Qué era en realidad aquella organización hasta entonces desconocida, llamada Al-Qaeda? ¿Por qué el hijo de unos millonarios saudíes, adiestrado y financiado diez años antes por la CIA y el Pentágono, se había convertido de la noche a la mañana en la némesis por excelencia de Norteamérica? Tampoco se indagó, a pesar de las afirmaciones al respecto de prestigiosos analistas, sobre si el Mossad israelita y el GIP saudí tuvieron algo que ver en la planificación y la ejecución de aquella masacre. La única realidad es que, como consecuencia de aquellos atentados, tres semanas después, el 7 de octubre de 2001, aterrizaba en Kabul el primer contingente de tropas estadounidenses destinadas a preparar la “Operación Anaconda”, que tenía como objetivo destruir las bases de Al-Qaeda en aquel país y de capturar, vivo o muerto, al presunto responsable de la masacre de las Torres Gemelas, Osama Bin Laden.

Aquella operación de castigo que iba a protagonizar un limitado número de tropas y que iba a durar unas pocas semanas, desembocó en un conflicto armado en el que han intervenido cientos de miles de soldados de casi todos los países que componen la OTAN y que ha durado dos décadas. Lo que el tiempo ha demostrado es que, en realidad, aquella invasión no pretendía derrotar a un puñado de terroristas, que se sabía de sobra que no estaban en Afganistán, sino controlar un país clave en el equilibrio geoestratégico mundial, resucitar la industria armamentística norteamericana, aprovechar los innumerables recursos de una de las zonas de Asia Central más ricas en petróleo, gas y minerales, monopolizar el negocio del opio y, de rebote,  implantar un sistema mundial de vigilancia que, con la constante amenaza del terrorismo como excusa, ejerciese de Gran Hermano global y ayudase a controlar cualquier tipo de deriva social o política que resultase molesta al Supra-Establishment.

Como consecuencia de aquella primera acción militar en suelo afgano se precipitaron, como si se tratase de un mortífero efecto dominó, una serie de conflictos que derivaron en una guerra de Irak que, con la bendición expresa de los gobiernos de EE.UU, Gran Bretaña y España significó un altísimo precio en vidas humanas y la completa destrucción de la economía y la sociedad de aquel país;  otra guerra civil en Siria, también con centenares de miles de víctimas entre muertos y exiliados, que estuvo a punto de enfrentar militarmente a Rusia y EE.UU., y un conflicto bélico en Libia que  acabó con la riqueza de uno de los principales países africanos en producción de gas y petróleo, para convertirlo en un infierno, paradigma del subdesarrollo moral, en el que los crímenes contra la humanidad son el pan de cada día. En definitiva, un saldo de varios millones de muertos, sobre todo civiles, que han proporcionado unas ganancias astronómicas a miles de negociantes sin escrúpulos que, a lo largo de veinte años de conflictos, no han tenido el más mínimo reparo en enriquecerse de forma obscena con la muerte, el dolor y la miseria. Millones de almas inocentes que han resultado mutiladas, arruinadas o dementes, que se han visto obligadas a huir, cruzando mares y fronteras, a ser esclavizadas, torturadas y violadas por la suprema codicia de un sistema inhumano, que está abocado a autodestruirse.

Dos décadas después de que viésemos en directo por nuestras televisiones como se derrumbaban aquellos inmensos rascacielos neoyorquinos, la situación en Afganistán vuelve al mismo punto en el que estaba entonces. No han servido de nada los presuntos intentos de occidente por instaurar un gobierno estable en aquel país: Cuando se han percatado del soberbio berenjenal que se había montado, han puesto pies en polvorosa. Ya nadie recuerda las atrocidades que los servicios secretos y las tropas mercenarias han cometido a lo largo de estos años ni de las mujeres que, de nuevo, van a tener que esconderse bajo metros y metros de opresivas telas que las entierran en vida para no ser objeto del pecado de los varones; tampoco de las niñas, que serán obligadas a abandonar las escuelas para dedicarse tan solo a servir a padres, hermanos y maridos, mucho menos de los homosexuales que volverán a ser ahorcados en las farolas, aunque sus verdugos entreguen a la soldadesca los cuerpos infantiles de los “Bacha Bazi” para solaz de los combatientes sin esposa…

Afganistán ya no tiene futuro. Más pronto que tarde acabará convirtiéndose en el “Gran Zoco” de Asia Central, en el que, como ya sucede en Siria y en Libia, la destrucción de su tejido social, económico, político y moral la convertirá en la quintaesencia del libre mercado más atroz; más aberrante. Aquél en el que cualquier producto codiciado puede alcanzar un precio exorbitado, pero donde las vidas humanas tan solo valen unos pocos céntimos.  

MASTERS OF WAR

Come you masters of war
You that build all the guns
You that build the death planes
You that build the big bombs
You that hide behind walls
You that hide behind desks
I just want you to know
I can see through your masks.

You that never done nothin’
But build to destroy
You play with my world
Like it’s your little toy
You put a gun in my hand
And you hide from my eyes
And you turn and run farther
When the fast bullets fly.

Like Judas of old
You lie and deceive
A world war can be won
You want me to believe
But I see through your eyes
And I see through your brain
Like I see through the water
That runs down my drain.

You fasten the triggers
For the others to fire
Then you set back and watch
When the death count gets higher
You hide in your mansion
As young people’s blood
Flows out of their bodies
And is buried in the mud.

You’ve thrown the worst fear
That can ever be hurled
Fear to bring children
Into the world
For threatening my baby
Unborn and unnamed
You ain’t worth the blood
That runs in your veins.

How much do I know
To talk out of turn?
You might say that I’m young
You might say I’m unlearned
But there’s one thing I know
Though I’m younger than you
Even Jesus would never
Forgive what you do.

Let me ask you one question
Is your money that good?
Will it buy you forgiveness?
Do you think that it could?
I think you will find
When your death takes its toll
All the money you made
Will never buy back your soul.

And I hope that you die
And your death’ll come soon
I will follow your casket
In the pale afternoon
And I’ll watch while you’re lowered
Down to your deathbed
And I’ll stand o’er your grave
‘Til I’m sure that you’re dead.

Música: Tradicional. Letra: Bob Dylan. 1963

SEÑORES DE LA GUERRA

Vengan ustedes señores de la guerra
Ustedes que fabrican todas las armas
Ustedes que fabrican mortíferos aviones
Ustedes que fabrican grandes bombas
Ustedes que se esconden tras los muros
Ustedes que se esconden tras los escritorios
Sólo quiero que sepan
Que puedo verlos a través de sus máscaras.

Ustedes que no han hecho nada
Salvo construir para destruir
Ustedes juegan con mi mundo
Como si fuera su juguetito
Ustedes ponen un arma en mi mano
Y se quitan de mi vista
Y retroceden y huyen lejos
Cuando las balas vuelan rápidas.

Como el Judas de antaño
Mienten y embaucan
Con que pueden ganar una guerra mundial
Quieren que me lo crea
Pero veo a través de sus ojos
Y veo a través de sus cerebros
Como veo a través del agua
Que corre por mi desagüe.

Ustedes ajustan todos los gatillos
Para que otros disparen
Luego se apartan y esperan
Cuando las listas de muertos aumentan
Ustedes se esconden en sus mansiones
Mientras la sangre de los jóvenes
Fluye de sus cuerpos
Y se entierra en el barro.

Ustedes han aventado el peor miedo
Que jamás pueda crearse
Miedo a traer hijos
A este mundo,
Ustedes no valen ni la sangre
Que corre por sus venas
Por haber amenazado a mi hijo
Nonato y sin nombre.

¿Cuánto sé yo
Para hablar sin ton ni son?
Podrán decir que soy joven
Podrán decir que soy ignorante
Pero hay algo que sé
Aunque sea más joven que ustedes
Ni siquiera Jesús perdonará jamás
Lo que ustedes hacen.

Permítanme hacerles una pregunta
¿Es tan bueno su dinero
Como para comprar su perdón?
¿Piensan que es posible?
Creo que descubrirán
Cuando la muerte les pase factura
Que todo el dinero que hicieron
Nunca podrá salvar su alma.

Y espero que mueran
Y que su muerte les llegue pronto
Seguiré a su ataúd
En una tarde pálida
Y esperaré mientras les bajan
A su lecho de muerte,
Y me quedaré sobre su tumba
Hasta asegurarme que están muertos.

Traducción libre: Liova37

Cualquier día, a cualquier hora y en cualquier calle del Kabul talibán.

Publicado en Musikaz blai | Etiquetado , , , , , , , , , , , , , , , | 2 comentarios

Manuel Fernández Márquez

A petición de la Coordinadora 14 d’abril el Ayuntamiento de Sant Adrià del Besos ha inaugurado, el sábado 4 de septiembre, una placa de memoria en el lugar que fue asesinado. Memoria histórica de lucha a pie de calle, reivindicación a vida o a muerte, no en despacho o en salón.

Manuel Fernández Márquez 27 años, Manuel García Caparros 19 años, Yolanda González Martín 19 años, Cipriano Martos Jiménez 31 años, Pedro Patiño Toledo 33 años, Enrique Ruano Casanova 22 años, Francisco Sauquillo Pérez del Arco 30 años,Javier Verdejo Lucas 19 años y tantos y tantos otros, cada uno con su nombre y apellidos. Centenares de trabajadores, sindicalistas y estudiantes asesinados durante el franquismo y la modélica transición. Héroes anónimos la mayoría olvidados, pertenecientes a sindicatos y formaciones políticas combativas, dispuestos a luchar por la justicia y la libertad.

         “Mucha gente pequeña, en lugares pequeños,

         haciendo cosas pequeñas, pueden cambiar el mundo”.

         Eduardo Galeano

Miraba una fotografía de Manuel, es en blanco y negro de los años 70, con las esquinas recortadas. Un hombre mirando con una sonrisa franca al fotógrafo. Un rostro feliz de un joven corriente vestido con americana oscura y corbata. Tiene el pelo rizado y lleva un clavel en la solapa, quizás del día de su boda. Un hombre que no pudo terminar su jornada laboral, que no pudo besar a su mujer y a su hijo pequeño. Un hombre que no sintió como aquella dictadura se terminaba en blanco y negro en una cama de hospital en Madrid. Un hombre que no vio la sangre derramada para dejar atrás el franquismo y conseguir una transición con una democracia tutelada.

Algunos acontecimientos del año 1973 marcaran el final del siglo XX. Están relacionados entre si y son de plena actualidad en estas fechas. El 29 de mayo Estados Unidos se retiró de Vietnam del Sur, hace una semana abandonaba Afganistán después de 20 años. El 17 de octubre se produce una crisis energética a escala mundial, estos días el precio de la electricidad se ha doblado.El 20 de diciembre murió en atentado el Presidente del Gobierno el almirante Luis Carrero Blanco, aun hay nombres franquistas en las calles de Madrid después de 46 años.

Hay un hilo conductor entre ellos. Manuel trabajaba para un prestamista de Construcciones Pirenaicas. En la obra de las tres chimeneas, para la central térmica del Besos de la empresa Fuerzas Eléctricas de Catalunya. Hoy las chimeneas son testigos mudos de lo que sucedió aquellos días, esculturas de hormigón que vigilan desde la playa la línea del horizonte.

Siguiendo el hilo, COPISA era una filial de FECSA empresa fundada, en 1952, por el banquero franquista Juan March, por la compra fraudulenta y especulativa de la Canadenca. Las reivindicaciones obreras venían de lejos, en febrero de 1919 la huelga de la Canadenca paralizó la actividad industrial en Catalunya, consiguieron la jornada laboral de 8 horas, el seguro medico, readmitir a los despedidos y otras reivindicaciones laborales.

Desde los años sesenta se había incrementado las protestas en la calle. En 1973 la carestía de la vida movía las reivindicaciones de la lucha obrera que pedían: un aumento salarial, una jornada laboral de 40 horas, cobrar el salario íntegro en caso de enfermedad y tener derecho a reunirse en la empresa. La huelga no estaba permitida y la represión era muy dura. A principios del mes de abril las calles y las plazas olían a primavera. La muerte vino temprano entre las olas que bañaban la arena y las traviesas de madera de las vías. El martes 3 de abril, Manuel cayo por un disparo frente a los railes del tren en Sant Adrià. Al conocerse la noticia la protesta se extendió con rapidez por toda la zona, paralizando toda la actividad laboral y comercial.

         “Morir en el mar,

         donde las olas rugen en tu cabeza

         y el agua balancea tu cuerpo

         como un barco perforado”.

         AbdelWahabYousif

joven poeta sudanés que, agosto de 2020, murió ahogado en el Mediterráneo frente a la costa Libia.

Posteriormente otro mes de abril, pero de 1979, el  nuevo ayuntamiento de Sant Adrià recién elegido en las urnas, decidió cambiar los nombres de las calles franquistas. La avenida del Capitán General de la armada Carrero Blanco, en la Mina, se llamará desde entonces calle de Manuel Fernández Márquez.

Hoy nuestras banderas rotas en las luchas ondean al viento. El tiempo derrota a los hombres y los nombres de las calles son olvidados. Por eso estamos aquí año tras año, quizás somos pocos, quizás estamos divididos no lo se. Pero no olvidamos la memoria de todos los que lucharon y dieron su vida por la libertad. Seamos serenos y alegres, valientes y osados, como dice la letra del himno de Riego y probablemente el futuro será nuestro.         

Salud y República a todos

Joaquín Soler, arquitecto

Vocal de la Junta Federal de Unidad Cívica por la República UCR.

Publicado en Bertako berriak. Informaciones de aquí. | 1 Comentario

DOBLE 7

Autores: Yann (guion) y André Juillard (dibujo). Publicado por Norma Editorial en Noviembre 2018 y originariamente, en Francia, en octubre 2018; 64 páginas en color.

Yann  (Yannick le Pennetier), guionista francés con una amplia experiencia que ha cultivado prácticamente todas las categorías, destacando de forma especial en los géneros histórico y humorístico. Es autor de: Marsupilami, la serie Pin-up, Las aventuras de Blaque y Mortimer, Diente de Oso, Thorgal, Angel Wings , Lucki Luke, Las Aventuras de Spirou y Fantasio; es un gran especialista en guiones bélicos aeronáuticos, con obras como  Mezez, El Piloto del Edelweiss, El Gran Duque y este Doble 7. Un autor con una gran experiencia.

André Juillard es uno de los más importantes dibujante francés, ha trabajado especialmente para el mercado franco belga y que pertenece al género de la Línea Clara.  En colaboración con  Patrick Cothias ha realizado Las Siete Vidas del Gavilán y Pluma al Viento. Con Pierre Christin ha realizado la serie sobre Lena (El Largo Viaje de Lena y Lena y las tres mujeres), también ha realizado hasta el momento 6 álbumes de la serie Blake y Mortimer, y la serie Arno.Se trata de uno de los dibujantes más relevantes de la Escuela Franco-Belga.

Como se ha comentado anteriormente, este cómic fue publicado en noviembre 2018, justo antes del inicio de la fuerte campaña de Navidad, con claros fines comerciales. Estamos, a mi juicio, ante un cómic muy comercial, hecho seguramente con prisas y eso se nota en el conjunto de la historia, con un guion deshilachado, muchas veces sin sentido. El dibujo es el característico de Juillard, correcto y de calidad, aunque considero que no está entre sus mejores creaciones. No es pues la mejor obra, tanto de Yann como de Juillard.

Si nos atenemos a las propias declaraciones de Yann, en la obra se pretende hacer una crítica a todo lo que supuso la Guerra Civil y dar palos a “todas” las partes, algo que yo considero que ni siquiera cumple. Una obra fallida, que no obstante se merece aparecer en un blog como este.

En cuanto a los “palos” al ejército rebelde, solo hay dos en la obra, coincidiendo con los feroces bombardeos de las tropas franquistas. Esas referencias aparecen en las páginas 1 y 36 de la historia (las 9 y 44 del cómic), con unas sutiles alusiones irónicas a la valentía e intrepidez de los fascistas, nada que ver con las acusaciones directas que se van desarrollando a lo largo del cómic.

El guion de este cómic tiene como eje la relación amorosa entre Lulia, la hija de la Pasionaria anarquista (¡¡¡!!!), dirigente de la asociación anarquista Mujeres Libres y absoluta heroína; y Román Kapulov, aviador soviético, idealista y piloto de un avión Polikarpov I-16 “mosca”, que en un enfrentamiento con los anarquistas en el que participa junto con la madre de Lulia, tiene que tomar partido por uno de los bandos y lo hace por el anarquista.

El hilo argumental es muy sencillo, los anarquistas son los buenos, unos luchadores formidables que se dejan llevar por su profundo altruismo e idealismo. En el lado contrario tenemos a los comunistas, malos, matones e interesados; seguidores fanáticos de Stalin y que no dudan en robar o asesinar. Un esquema simple, sin profundidad ni rigor, y que se repite en varios cómics, los menos, algunos de los cuales ya se han presentado en esta sección y en el futuro seguirán apareciendo más, y por lo tanto tendremos la oportunidad de verlo y analizarlo.

Todo esto se deja ver desde el principio, en un prólogo de introducción de dos páginas, sin firma, donde con absoluta claridad nos dice quiénes son los malos y los buenos en esta historia, en una mezcla de datos y valoraciones personales, que incluso, en su parte final, se permite el lujo de explicarnos como la lucha de las mujeres (anarquistas, ya que las demás no cuentan), obtuvieron la igualdad de derechos, el matrimonio civil, el divorcio y el derecho de voto, esto último algo que ni el mismísimo Franco de atrevió a quitarles, como si el franquismo fuese un régimen homologable a un sistema democrático. Sin comentarios.

Los personajes comunistas son retratados de forma cruel, con saña y rozando el infantilismo. Empezando por el comisario político, Fripiatov, que aparece como un personaje déspota, autoritario y sectario, fiel ejecutor de las ordenes que emanan de Stalin y la Internacional Comunista. Aparece el trasunto de Alexander Orlov, como el Teniente Coronel Orlov, incluso con gran parecido físico; lo presentan  como el responsable de la custodia del Oro de Moscú, como asesino y ladrón, cuya posterior misión será la de la eliminación del POUM y los anarquistas. Aparece también Serguei Honoretz, miembro de NKVD, al que se le atribuyen los fusilamientos de Paracuellos.

Nada que ver con el tratamiento a Mariano Abad, “el enterrador”, militante anarquista sobradamente conocido, responsable de numerosos asesinatos y en concreto de una matanza de 51 religiosos en Barbastro, que dio lugar a un proceso de beatificación en octubre de 1992 por parte del Papa Juan Pablo II. Sin embargo, a pesar de estos antecedentes totalmente contrastados, en el cómic no aparece ninguna alusión ni a su militancia política ni a sus absurdos asesinatos.Incluso en el cómic se produce un enfrentamiento entre el grupo de “el enterrador” y la organización Mujeres Libres, ambos grupos anarquistas. Ni él ni su grupo aparecen vestidos de anarquistas con su inconfundible gorra, como sí pasa en el resto del cómic, ni se menciona para nada su ideología.  Es lo que se llama ser imparcial y objetivo.

Para rematar toda esta sucesión de estereotipos, tenemos que apuntar que aparece también un aviador americano mercenario (Ajax), al que solo le interesa derribar aviones enemigos para cobrar la correspondiente prima de combate y poder mantener a su mujer, una frívola actriz de Hollywood que posteriormente le librará de ser fusilado por Franco debido a la prestación de sus “favores”, y que organiza partidas de póker para desplumar a sus compañeros.

Aparece el descuartizamiento del piloto italiano Primo Gibelli (suceso histórico real y que aparece en varios cómics), solo que esta vez es sustituido por el piloto ruso Vladimir y su cadáver es arrojado, no sobre la ciudad del Madrid acosado y bombardeado, sino en las afueras, sobre las líneas de defensa de la ciudad.

Por último citar que la osadía de los autores llega a tal extremo que en su última página se toman la licencia de calificar el Guernica de Pablo Picasso como un cuadro feo y horroroso.

En una de las más brillantes contextualizaciones históricas del guion aparece la que seguramente es la escena más vibrante de este cómic,  el enfrentamiento a tiros entre milicianos comunistas y anarquistas, alcanzando su máximo paroxismo cuando unmiliciano anarquista grita “¡no pasarán!”.En esta historia tampoco sale muy bien parado Ernest Hemingway, que aparece como un borracho, cretino, presumido y misógino que ayuda a escapar a Lulia.

En definitiva, una locura de historia, con un guion realmente malo e incoherente y un dibujo profesional y eficaz. Un cómic muy comercial y nada recomendable.

Un saludo. Casimiro Castaño.

Publicado en Komikiak | 1 Comentario

Iraila 2021 septiembre.

Hospital de Ontinyent (Valencia) Colegio de los Franciscanos

Del CALENDARIO 2021 de la ASOCIACION DE AMIGOS DE LAS BRIGADAS INTERNACIONALES (AABI) dedicado a la solidaridad internacional

Instalado en el actual Colegio de la Concepción, fue financiado por la Internacional Obrera Socialista y el Fondo para la Solidaridad Internacional; la valla delantera conserva aún las iniciales IOS. Dependía directamente del Servicio Sanitario republicano. Comenzó a funcionar a finales de abril de 1937 dirigido por el doctor y diputado socialista belga Albert Marteaux.

Estaba atendido sobre todo por el personal belga, ayudado por un grupo de mujeres de la localidad a las que se capacitó como enfermeras. Llegó a atender 7.000 pacientes, entre ellos muchos vecinos de la zona y refugiados y realizó 2.700 intervenciones. Un edificio, llamado el Pinatar, albergaba la residencia para las enfermeras. Una madrugada de marzo de 1939, cercano el final de la guerra, el personal extranjero abandonó el hospital y consiguió ser trasladado en avión a Argelia. Un grupo de enfermeras venidas de Amberes y Brujas, conocidas como Las Mamás Belgas (foto), dan título a un libro de Sven Tuytens editado en 2019, en el que cuenta esos dos años de estancia en Ontinyent y su posterior actividad en la Resistencia y los campos de concentración nazis.

Publicado en Egutegia | Etiquetado , , | Deja un comentario

Digo vivir

Porque vivir se ha puesto al rojo vivo.
(Siempre la sangre, oh Dios, fue colorada.)
Digo vivir, vivir como si nada
hubiese de quedar de lo que escribo.

Porque escribir es viento fugitivo,
y publicar, columna arrinconada.
Digo vivir, vivir a pulso, airada-
mente morir, citar desde el estribo.

Vuelvo a la vida con mi muerte al hombro,
abominando cuanto he escrito: escombro
del hombre aquel que fui cuando callaba.

Ahora vuelvo a mi ser, torno a mi obra
más inmortal: aquella fiesta brava
del vivir y el morir. Lo demás sobra.

BLAS DE OTERO

Publicado en Bertsotan/ en verso | Deja un comentario

República para todas

Con el objetivo de impulsar la reflexión hausnartzen. ¿Qué República?  Os presentamos este artículo de Miren Gorrotxategi publicado en viento del norte https://www.eldiario.es/euskadi/blogs/viento-del-norte/cambio-constituyente-construir-nuevo-pais_132_7802526.html

Toca pensar en un cambio constituyente, en construir un nuevo país, una democracia más plena, participativa, laica y republicana. Un nuevo modelo económico y social sostenible al servicio de las mayorías

El 14 de abril de 2021 se cumplen 90 años de la proclamación de la Segunda República española. La ciudadanía acabó con un régimen monárquico corrupto y exigía mejorar sus condiciones de vida, de trabajo y decidir su destino. Fue el nacimiento de una democracia ambiciosa, un proyecto de modernización y emancipación que nos situaba como una de las democracias más avanzadas del mundo. Es por eso que sus enemigos la destruyeron en cinco años con ayuda del fascismo europeo. El franquismo detuvo violentamente una reforma política, social, cultural, educativa y económica sin parangón destinada a reducir las desigualdades económicas, impulsar la participación de la mujer, llevar la educación a todo el mundo, convertir a los súbditos de la monarquía en ciudadanía activa y acabar con los privilegios heredados.

En un aniversario tan importante como éste no podemos quedarnos en recordar la brutalidad de su cercenamiento o lo que pudo haber sido. La nostalgia y la memoria no deben ser un fin en sí mismas, deben servir como acicate para avanzar. Es por ello que el mejor homenaje que se puede hacer en el aniversario de la segunda república es un ejercicio de actualización de los valores que llevaron a fundar aquella hace 90 años. ¿Cómo aplicarlos al siglo XXI? ¿Qué tipo de país y de sociedad es la que queremos construir en el futuro, sobre qué bases y prioridades queremos que pivote el Estado tomando el ejemplo de la segunda república?

En esta sociedad plural y diversa, que habla muchas lenguas y se piensa a sí misma de modos que no siempre encuentran cauces de expresión adecuados, el reto que debemos afrontar es el del reconocimiento mutuo en lo diverso y la comprensión del ‘otro’

Toca pensar en un cambio constituyente, en construir un nuevo país, una democracia más plena, participativa, laica y republicana. Un nuevo modelo económico y social sostenible al servicio de las mayorías. Un modelo que permita a la ciudadanía vivir mejor, por ejemplo, a través del blindaje de los derechos sociales. Debemos avanzar más allá del reconocimiento formal de los derechos y asegurar mecanismos y recursos que hagan efectivo el acceso a los derechos subjetivos reconocidos, y, de este modo, convertirlos en inalienables. Tales como el derecho a una garantía de ingresos, el derecho a la educación, derecho a la salud, a la vivienda, derecho a la inclusión social, derecho a los cuidados, etc. Entre ellos hay que avanzar hacia una proclamación más o menos explícita del principio de igualdad entre ambos sexos o géneros, definiendo derechos específicos de las mujeres en relación con la igualdad y garantías de que esos derechos van a poder ser ejercidos de forma efectiva.

Por último, es necesario radicalizar la democracia, defender el derecho a decidir, primero en lo cercano, esto es, poner en el centro del debate político la escala de cercanía y la realidad de la participación de todas las ciudadanas en los asuntos que les incumben de forma directa. Además, en esta sociedad plural y diversa, que habla muchas lenguas y se piensa a sí misma de modos que no siempre encuentran cauces de expresión adecuados, el reto que debemos afrontar es el del reconocimiento mutuo en lo diverso y la comprensión del “otro” dentro de un proyecto común y compartido que haga de nuestras culturas, tradiciones e identidades una oportunidad de progreso. Se trata de establecer bases sólidas de convivencia, dinámicas sociales que superen los términos de la actual configuración jurídica y que sitúen a las personas en el centro de la acción social e institucional.

Avanzar en estos términos es el mejor homenaje que le podemos hacer al 90 aniversario de la segunda república.

Publicado en Hausnartzen. ¿Qué República? | Etiquetado , | 1 Comentario

LAUKIZKO ERREPUBLIKAZALEAK

REPUBLICANOS Y REPUBLICANAS DE LAUQUINIZ

Como la mayor parte de la zona rural vizcaína los votos de republicanos y de izquierda son muy escasos. Era una zona eminentemente agrícola que vivía de espaldas de la industrialización.

También es de resaltar, al igual que  la mayor parte de la comarca, la escasa politización que hace que en 1931 no haya votaciones municipales y estas se celebren en 1933

Los republicanos al inicio de la década, como en muchos pueblos de Uribe, se agrupan en el Partido Republicano Radical de Lerroux.

Laukiz (Lauquíniz) En la comarca Plentzia-Mungia, los municipios de Gatika, Laukiz, Maruri y Urduliz forman el Valle del Butrón. Este río nace en Morga y desemboca en Plentzia. Laukiz limita al norte y oeste con Gatika, al sur con Loiu y al oeste con Urduliz y Erandio. Está formado por los barrios de Elizalde (el centro urbano del municipio con el ayuntamiento, la escuela y la ermita de San Martín), Aurrekoetxe, Agirre, Mentxakaetas y Mendiondo, donde está la urbanización Unbe-Mendi.

La intención de esta sección es publicar los escasos datos de las personas y con vuestras aportaciones de lectores ir añadiendo/corrigiendo los datos (biográficos y fotográficos), bien como comentario o bien escribiendo al correo: crepublicano@gmail.com.

Nortzuk ziren Errepublika garaiko errepublikazaleak?, zein izan zen haien bilakaera? Zuenlaguntzarekinhauenistorioak eta historia berreskuratu gura geunke txoko honetan. crepublicano@gmail.com

De la zona que se denomina Uribe hemos escrito sobre:

BAKIOKO  ERREPUBLIKAZALEAK BARRIKAKO ERREPUBLIKAZALEAK ERANDIOKO ERREPUBLIKAZALEAK FRUIZKO ERREPUBLIKAZALEAK GETXOKO ERREPUBLIKAZALEAK LEMOIZKO ERREPUBLIKAZALEAK MEÑAKA ERREPUBLIKAN  MUNGIKO ERREPUBLIKAZALEAK  PLENTZIAKO ERREPUBLIKAZALEAK URDULIZEKO ERREPUBLIKAZALEAK, BERANGOKO ERREPUBLIKAZALEAK., GAMIZ-FIKAKO ERREPUBLIKAZALEAK, GORLIZKO ERREPUBLIKAZALEAK, SOPELAKO ERREPUBLIKAZALEAK Arrietako errepublikazaleak

EL AYUNTAMIENTO REPUBLICANO

El 12 de abril de 1931 no se celebran elecciones en Laukiz, de acuerdo con el art. 29 fueron proclamados como concejales, por no haber mayor número de candidatos que el de elegibles. Esto está muy en la línea de la comarca.   De esta forma el día 5-IV-1931, fueron proclamados como concejales: Tiburcio Barandica, Florencio Urrutia, Eustaquio Madariaga, Antonio Camiruaga, Aniceto Madariaga, Antonio Fano, y Justo Artaza  De los que según “Euzkadi” del 14-IV-1931 3 eran del PNV y 2 independientes

En abril 1933 en aquellos municipios en que sólo se había presentado una candidatura se había elegido la corporación sin votación (artículo 29 de la ley electoral), las votaciones se repitieron. Con ese fin en enero de 1933 se nombran comisiones gestoras.  Se formaron con un funcionario: German Pérez, un contribuyente Justo Artaza y un obrero Leandro Urrutia.

En aquellas votaciones puede ser que estuvieran representadas las tres culturas políticas vascas. Siendo elegidos concejales Ganboa, Bilbao, Fullaondo, Fano y Elgezabal del PNV junto con Urrutia y Mardaras independientes. El republicano Jesús Acha no salió elegido. Con esos resultados será alcalde Antonio Fullaondo Lopategui.

LAS ELECCIONES DE LOS AÑOS TREINTA

En las citas electorales republicanas que se sucedieron a lo largo de la etapa republicana, tan solo presentan relevancia dos bloques: el PNV, que es claramente mayoritario entre los votantes de aquella época, y las derechas monárquicas españolas, tanto en su versión tradicionalista como en la dinástica. Las formaciones republicanas no superaron el umbral de lo anecdótico.

En las elecciones generales del 28 de junio de 1931, en la candidatura republicana solamente obtuvo 16 escasos votos y la coalición de derechas formada por el PNV y CT ganó por amplia mayoría de votos: 113. En las elecciones generales del 19 de noviembre de 1933, que dieron un claro triunfo a la derecha en España, va a ganar el PNV.

Los republicanos empeoraron en febrero de 1936 (¡3 votos!). En las elecciones generales del 16 de febrero de 1936 tuvo lugar el triunfo del Frente Popular en toda España, mientra que en Laukiniz un tercio de votos son para las derechas integristas y dos tercios para el PNV, sin duda hegemónico.

En el Plebiscito del 5 de noviembre de 1933 sobre el Estatuto Vasco de Autonomía votaron 285 electores, a favor 277 y ninguno en contra.

LOS PARTIDOS Y LOCALES REPUBLICANOS.

A pesar de las dificultades existió un pequeño reducto republicano, y como en otros lugares de esta comarca (Urduliz, Barrika, Gamiz, Fruiz, Arrieta…) los republicanos se organizan en el Partido Radical de Lerroux, aunque  vamos a encontrar también  que en 1932 hay una agrupación del Partido Republicano Autónomo y en 1931 hay una agrupación de Partido Republicano Radical Socialista.

En septiembre de 1931 los republicanos de la localidad acordaron afiliarse al partido Republicano Radical. La Junta directiva la formaban: Presidente: Celso López Fernández, Vicepresidente Donato Hormaza Madariaga, Secretario: Eugenio Estraeche Bergaray, tesorero Isidro Langaray, contador Jesus Acha Esguice, vocales: Juan Eguskiza Zugazaga, Felix Hormaza Madariaga, Juan Eguskiza Orozco y Vicente Sacanota.

 Los republicanos de derechas: Los radicales. El Partido Republicano Radical fue fundado por Lerroux en 1908 en Santander, al escindirse de la Unión Republicana de Salmerón. En 1909 participa el Partido Radical en la Conjunción Republicano-Socialista y en 1930 fue uno de los firmantes del Pacto de San Sebastián. Al final de la Dictadura de Primo de Rivera, el Partido Republicano Radical resucitó más escorado hacia posturas conservadoras. Se hizo célebre en 1931 Clara Campoamor, miembra de este partido. El Partido Radical se distinguió por liderar la oposición desde el centro-derecha a las políticas de los gobiernos de Azaña. En las elecciones de noviembre de 1933 los radicales y otros grupos de centro formaron gobierno.  A finales de 1935, acosado por el escándalo del Straperlo Lerroux tuvo que dimitir y sufrió una derrota estrepitosa en las elecciones de 1936, (sólo 4 escaños) que propició su desaparición. Fue ilegalizado como el resto de los partidos tras el golpe de Franco. La suerte de los radicales fue diversa, unos fueron fusilados, otros al exilio, la mayoría salvaron sus vidas pero tuvieron una depuración humillante mediante cárcel, deportación o multas cuantiosas.

VERANO Y OCTUBRE DE 1934

El triunfo de la derecha en España en las votaciones del 19 de noviembre de 1933, trajo  una involución en los avances republicanos, uno de ellos fue un proceso de recentralización con el consiguiente aumento de la tensión política. En Euskadi en el verano y otoño de 1934 la conflictividad social y política alcanzó su máxima gravedad. Durante junio se había producido una tensa relación entre el gobierno de España y la Generalitat. En agosto y septiembre va a ser el País Vasco el foco de tensión, que acabaría con la represión del movimiento municipalista.

En el verano de 1934, los ayuntamientos vascos se movilizaron en defensa del Concierto Económico, el llamado “el pleito municipalista” por la aplicación del “Estatuto del vino”, que suponía perdida de autonomía en lo relativo a los impuestos de los municipios. El alcalde del vecino pueblo de Sopelana escribía que venía a representar el 60% de los ingresos, así que la supresión del gravamen traería consigo el desorden y la ruina. El gobierno de Samper (Partido Radical) pretendía modificar el régimen fiscal específico que tenía el comercio del vino en el País Vasco, esa desgravación fiscal de su consumo perjudicaba a las haciendas locales vascas ya que afectaba a uno de los pilares de su recaudación. El conflicto culminó con la Asamblea de Zumarraga el 2 de septiembre cuando se reunieron las comisiones intermunicipales constituidas por la defensa del Concierto en la localidad guipuzcoana.

El 7 de septiembre dimitieron los concejales nacionalistas, republicanos de izquierdas y socialistas, los cuales además fueron suspendidos judicialmente.  De Laukiniz fueron condenados el alcalde Fullaondo, y los concejales Bilbao, Ganboa, Mardaras, Fano, Urrutia, y Elgezabal, es decir, toda la corporación. Se designan gestoras por parte de los gobernadores civiles, en general compuestas radicales, derechistas pero también algún republicano más pragmático. 

 Al mes siguiente, en octubre, tuvieron lugar los sucesos revolucionarios en toda España convocados por partidos y sindicatos obreros, que en Vizcaya tuvieron gran incidencia en Bilbao y la Margen Izquierda. El triángulo comprendido entre Portugalete, San Salvador del Valle y Somorrostro estuvo en poder de los revolucionarios durante una semana. Se declaró la huelga el 5 de octubre y al igual que en otros lugares el paro general transcurrió con tranquilidad, salvo algún sabotaje. De Laukiniz no tenemos noticias de que tuviese algún reflejo

EL OCASO DE LA II REPUBLICA 

Durante los 11 meses del frente de guerra en Bizkaia, la mayor parte del tiempo estuvo alejada de la comarca de Uribe.  A pesar de esa cierta lejanía del frente, las consecuencias de la guerra serían notorias (refugiados, milicianos, racionamiento…). Con la ofensiva de abril de Mola y derrumbado el frente de Gipuzkoa, los defensores de Bizkaia van retrocediendo líneas. El 29 de abril, día de la caída de Gernika, las fuerzas republicanas de Euzkadi han comenzado a crear una línea entre el macizo de Sollube y Zornotza para paralizar el avance

En esta zona uno de los episodios decisivos de la contienda bélica va a ser la batalla de Jata del 9 al 20 de mayo de 1937. . La posesión del Jata de 598 metros y cimas adyacentes como Tollu y Gondramendi eran fundamentales para las tropas de Mola ya que era la última cima de envergadura que dominaba la costa vizcaina antes de iniciar el asalto a las posiciones del cinturón de hierro.

Tras ocupar Burgoa y Matxitxako, el 9 de mayo de 1937 las fuerzas de Flechas Negras entraban en Bakio, las fuerzas leales se retiraban a las alturas de Jata. El 14 de mayo los franquistas lanzaron la ofensiva que significó la última jornada de la batalla de Sollube y la primera de la de Jata.  Finalmente, el 19, los franquistas atacaron, Flechas, XXIII de Marzo y la Vª Navarra y el Jata y el Gondramendi fueron tomados por las tropas italianas.

La corporación franquista en 1937 la formaron el alcalde Felix Hormaza,  Candido Iturregui, Gregorio Zaballa, Juan Egusquiza y Benito Gambeca.

LAUKIZEKO ERREPUBLIKAZALEEN BEHIN BEHINEKO ZERRENDA

Acha Esguive, Jesus. Contador del partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931. Candidato republicano en las elecciones municipales del 23/04/1933

Eguskiza Orozco Juan. Vocal partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931

Eguskiza Zugazaga, Juan. Vocal partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931

Estraeche Bergaray, Eugenio. Secretario partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931

Hormaza Madariaga, Donato. Vicepresidente partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931

Hormaza Madariaga, Felix. Vocal partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931. Primer alcalde franquista.

Langaray, Isidro. Tesorero partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931

López Fernández, Celso. (Posiblemente Lopez de Munain Fernandez de Landa) vecino de Laukiz era el  Presidente del partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931. Maestro de Lauquiniz. (El Liberal 24-3-31) miembro de Asociación al Servicio de la República. Document 900790, FERNANDEZ LOPEZ, CELSO

Sacanota. Vicente. Vocal partido Republicano radical de Lauquiniz en septiembre de 1931

FUENTES
Datos de la Fundación Azaña
Periódico El Liberal
Guerra Civil en Plentzia y su entorno – Eusko Ikaskuntza
Senderos de la memoria
Archivo foral

Jose Alvarez

Publicado en Gure zaharren gomutaz. Memorial de los republicanos 1930-40 | Etiquetado , , , , , , , | 1 Comentario